Ceník pronájmu chaty

Cena za pronájem chaty k pobytu se určuje na základě počtu osob a délky pobytu (v nocích). Kromě toho je nutné uhradit spotřebovanou energii (elektřinu).

Základní poplatek

Kategorie ubytovaných osob Cena za osobu a noc Minimální platba za noc
Skauti 80,-Kč/osoba/noc 1.600,-Kč/noc
Ostatní 100,-Kč/osoba/noc 2.000,-Kč/noc

V odůvodněných případech může správce chaty poskytnout slevu ze základní ceny.

Cena energií (spotřebovaná elektřina)

VT: 5,00 Kč / kWh
NT: 3,00 Kč / kWh

 

Upozornění: veškeré poplatky je možné hradit pouze bankovním převodem na účet chaty Seleška; platby v hotovosti nejsou možné.

 

Platba zálohy

Aby byla rezervace pronájmu chaty Seleška k pobytu považována za závaznou, je nutné uhradit zálohovou fakturu, která je zaslána zájemci správcem chaty na základě provedené objednávky ubytování (rezervace volného termínu). Záloha se platí ve prospěch bankovního účtu chaty a to v částce 500,-Kč x počet nocí pobytu (minimální záloha je vždy 500,-Kč).

Částka uhrazená zálohou je při závěrečném vyúčtování poplatku za pronájem chaty odečtena od celkové částky.

Doplňkové služby

V případě potřeby (a dohody se správcem) je možné pro ubytované zprostředkovat svozové pytle na odpadky (od města Jablonné v Podj.)

Náhrady škody, pokuty

V případě, že během pobytu dojde k poškození nějakého vybavení chaty, může správce chaty požadovat úhradu opravy dané věci.

Všichni ubytovaní jsou povinni po pobytu v chatě uklidit. Jestliže úklid nebude proveden, nebo bude nedostatečný, je správce chaty oprávněn účtovat poplatek pokrývající náklady spojené s dodatečným úklidem chaty a to až do maximální částky 2.000,-Kč.


Pravidla pobytu na chatě Seleška

Všichni ubytovaní se během celého pobytu musí chovat slušně a tak, aby nepoškodili vybavení chaty ani chatu samotnou.

Návštěvníci chaty jsou povinni si na konci ubytování po sobě vše uklidit a provést úklid celé chaty.

Všichni jsou povinni se řídit pokyny správce chaty a dodržovat příslušná pravidla.

S těmito dokumenty se seznamte před pobytem:

Na nejdůležitější věci z těchto dokumentů vás při předávání klíčů upozorní i správce chaty, je ale potřeba být předem s pravidly seznámen.

Na chatě je pak v každé místnosti podrobný návod a doplňující informace.