Ceník a pravidla

Platba a ceník

Upozornění: veškeré úhrady za pronájem chaty a věci s tím související je možné hradit pouze bankovním převodem na účet chaty Seleška, platby v hotovosti nejsou možné.

Cena za pronájem chaty k pobytu se určuje na základě počtu osob a délky pobytu (v nocích). Kromě toho je nutné uhradit spotřebovanou energii (elektřinu). Plus u pobytů s účastí fyzických osob, které nejsou od povinnosti osvobozeny, také úhrada místního poplatku z pobytu.

Základní poplatek

Platný pro všechny nově rezervované pobyty s konáním od 1.1.2020

Kategorie ubytovaných osobCena za osobu a nocMinimální platba za noc
Základní cena
(všechny ostatní pobyty)
120,-Kč/osoba/noc2.400,-Kč/noc
Školy
(všední dny, mimo prázdniny)
100,-Kč/osoba/noc2.000,-Kč/noc
Skauti80,-Kč/osoba/noc1.600,-Kč/noc

V odůvodněných případech může správce chaty poskytnout slevu ze základní ceny pro daný typ skupiny (např. v návaznosti za pomoc na oficiálních brigádách).

Místní poplatek z pobytu

Upozorňujeme, že od 1. 1. 2020 město Jablonné v Podještědí (na jehož území se skautská chata Seleška nachází) zavedlo Obecně závaznou vyhláškou č. 9/2019 místní poplatek z pobytu. Tento poplatek musí hradit všechny dospělé osoby účastnící se úplatného pobytu, pokud nejsou na základě vyhlášky (příp. zákona) osvobozeny. Tento poplatek bude součástí faktury, kterou za pronájem chaty obdržíte po pobytu a bude v plné výši převeden městu Jablonné v Podještědí. Součástí povinnosti je i vyplnění seznamu ubytovaných dospělých osob s potřebnými osobními údaji. Na tyto povinnosti ani výši poplatku nemáme vliv a ubytované osoby musí věc respektovat a splnit.

Poplatek:Cena:
Místní poplatek z pobytu15,-Kč / osoba / noc

Od místního poplatku z pobytu jsou (viz čl. 8 vyhlášky) osvobozeny děti mladší 18 let a osoby pečující o děti na zotavovací akci či jiné podobné akci pro děti. Tedy typické akce skautských středisek (oddílů) i dalších spolků a organizací pracujících s dětmi tento poplatek na akcích neplatí. Ovšem soukromé (např. rodinné) či jiné (např. firemní či komerční vzdělávací) akce nesplňující podmínky osvobození osob od poplatku musí poplatek uhradit.

Cena energií

(za spotřebovanou elektřinu)

Tarif odběru:Cena:
Vysoký tarif (VT):5,00 Kč / kWh
Nízký tarif (NT):3,00 Kč / kWh

Platba zálohy

Aby byla rezervace pronájmu chaty Seleška k pobytu považována za závaznou, je nutné uhradit zálohovou fakturu, která je zaslána zájemci správcem chaty na základě provedené objednávky ubytování (rezervace volného termínu). Záloha se platí ve prospěch bankovního účtu chaty a to v částce 500,-Kč x počet nocí pobytu (minimální záloha je vždy 500,-Kč).

Částka uhrazená zálohou je při závěrečném vyúčtování poplatku za pronájem chaty odečtena od celkové částky.


Pravidla pobytu na chatě

Všichni ubytovaní se během celého pobytu musí chovat slušně a tak, aby nepoškodili vybavení chaty ani chatu samotnou.

Návštěvníci chaty jsou povinni si na konci ubytování po sobě vše uklidit a provést úklid celé chaty.

Všichni jsou povinni se řídit pokyny správce chaty a dodržovat příslušná pravidla.

V případě dopravy na chatu autem (jedno zda osob či materiálu), mohou ubytovaní k chatě dojet a být u ní vždy maximálně dvěma auty (a ta musí mít za čelním sklem povolenku k vjezdu)! Nikdy není možné mít ani na okamžik u chaty více aut. Porušení tohoto pravidla může vést k pokutě od správce chaty, ale může mít i další finanční náklady za pokuty od Policie ČR, CHKO, správy lesů či ochránců přírody; zároveň to může být důvod k neumožnění dalších budoucích pobytů na chatě.

Odvoz a likvidaci odpadu si zajišťují ubytovaní sami – v Heřmanicích v Podještědí (naproti hospodě) je možné nechat třízený odpad (sklo, plasty, papír), ale směsný odpad je nutné odvézt individuálně. Případně je možné si domluvit placené svozové pytle na směsný odpad v Jablonném v Podještědí (doporučujeme především pro delší pobyty).

S těmito dokumenty se seznamte před pobytem

Na nejdůležitější věci z těchto dokumentů vás při předávání klíčů upozorní i správce chaty, je ale potřeba být předem s pravidly seznámen.

Na chatě je pak v každé místnosti podrobný návod a doplňující informace.


Orientační plánek okolí chaty

Popis situace v okolí chaty Seleška (vysvětlivky):

 1. chata Seleška
 2. garáž
 3. sroubek Selešinka (s dřevníkem)
 4. ohniště
 5. přístřešek se stolečkem a lavicemi
 6. septik
 7. schody a přístupová cesta do chaty, prostor k nakládání věcí do aut, skautská studánka u cesty
 8. stoly a lavice
 9. stožár
 10. parkoviště – vyhrazené místo pro maximálně 2 auta, nikde jinde prosíme neparkovat!
 11. prostor pro dřevo – se špalky na štípání a s kozou na řezání dřeva
 12. kompost – rozložitelný bioodpad + možno zde dávat studený popel z krbu
 13. požární nádrž
 14. travnatá plocha („náměstíčko“)
 15. závora – prosíme, nevjíždějte za ní nikdy auty